Verslag Programmeursoverleg | Mobiliteit & Veiligheid, Nachtagenda en Subsidies | 8 mei 2024

De Theaterfoyer van de Bibliotheek Rotterdam werd op 8 mei 2024 getransformeerd tot een podium voor discussie met makers en organisatoren uit de stad. Hierbij een korte recap van het Programmeursoverleg van N8W8 R’dam.

Thys Boer

Mon May 27

We transformeerden de Theaterfoyer van de Bibliotheek Rotterdam op 8 mei 2024 tot een podium voor discussie met makers en organisatoren uit de stad. Hierbij een korte recap van het Programmeursoverleg van N8W8 R’dam.

Na een opening met een overzicht van de huidige projecten van de N8W8 en introductie van de N8W8 crew, werden meteen alle stoelen aan de kant geschoven. We haalden input op voor ons advies over Nut & Noodzaak Nachtburgemeester.  We presenteerden vier stellingen waarbij men stemde door links of rechts te gaan staan. De stellingen leidden tot bevlogen besprekingen. waarbij duidelijk werd dat  de kwestie Nachtburgemeester in Rotterdam genuanceerd is. De stellingname was telkens overwegend unaniem. De resultaten van ons advies naar Nut & Noodzaak Nachtburgemeester, waarvan deze stellingname onderdeel was, wordt eind juni aangeboden aan de Gemeenteraad.

Vervolgens verdeelden we de aanwezigen over meerdere break-out ruimtes, met als onderwerpen Mobiliteit & Veiligheid, Subsidies en Nachtagenda.

Mobiliteit & Veiligheid

Tijdens de break-out Mobiliteit en Veiligheid werd unaniem duidelijk dat er momenteel ‘helemaal niet genoeg’ veilig nachtelijk vervoer in de stad is. Er werd gesteld dat de aanwezigheid van veilig nachtelijk OV essentieel zou kunnen zijn voor de bloei van nachtcultuur. Zo kan publiek en zo kunnen werknemers immers veilig naar huis na een lange avond. Anderzijds werd ook duidelijk dat dit op het moment niet de grootste zorg van de makers in de nacht is, vooral door de haalbaarheid van een verandering op korte termijn.

Subsidies

In de break-out room over Subsidies werd duidelijk dat de meningen verdeeld zijn over dit onderwerp. Degene die eerder subsidies en fondsen hebben aangevraagd (en gekregen) bleken positiever dan degene die er minder ervaring mee hebben. Men deelde het sentiment dat voorwaarden en richtlijnen scherper mogen verwoordt én gaf een groot deel van de aanwezige programmamakers aan dat zij geen duidelijk overzicht hebben van de subsidies, fondsen en regelingen die voor hen toegankelijk zijn. Om hier een helpende hand in te bieden stellen we binnenkort vanuit de N8W8 R’dam een overzicht op. Hierin lichten we relevante subsidiemogelijkheden uit die interessant zijn voor het verwezenlijken van jouw nachtproject.

Nachtagenda

In de break-out room over de Nachtagenda bespraken we of en op welke wijze er eventueel behoefte zou zijn aan het opzetten van een Nachtagenda. De uitslag hiervan was minder unaniem. Waarbij de meeste stemmen tussen enigzins behoefte en sterke behoefte lagen. Dit verschilt ook per doelgroep, waarbij vooral toeristen, studenten en bezoekers van buiten de stad op dit moment moeilijk kunnen vinden wat er in de stad te doen is op het gebied van nachtcultuur. Men gaf aan dat de UitAgenda op dit moment geen goed kanaal is voor het promoten van evenementen in de nacht, door het daarmee samenhangende profiel wat meer op gezinnen en kinderen is gericht. Er is wel behoefte aan een duidelijk overzicht van evenementen, waarbij aangegeven werd dat er behoefte is aan curatie en editorials zodat er ook meer context word gegeven aan de bestaande evenementen. Deelnemers suggereerden om bestaande systemen, zoals Resident Advisor of Bash, te benutten en niet te investeren in een geheel nieuw platform. Anderen stelden voor dat een Instagram-account waarop alle activiteiten worden verzameld een efficiënte oplossing kunnen zijn.  Daarnaast werd geconcludeerd dat het onderhouden van een dergelijke agenda of kanaal veel werk is, waar geld voor benodigd is. We onderzoeken de verdere mogelijkheden voor het eventueel uitrollen van een nachtagenda en zullen hier een advies over uitbrengen.

Rondvraag

Tot slot werden er in de open rondvraag een aantal vragen en opmerkingen gedeeld. Zo deelden de aanwezigen hun zorgen over het uitsterven van de nacht, en men vraagt zich af hoe we de nacht van Rotterdam weer op de kaart kunnen zetten? Hoe maken we het Rotterdamse nachtleven weer iconisch? Ook werd benoemd dat er meer kennisoverdracht zou kunnen zijn tussen generaties, waardoor ondernemerschap en kennis over het organiseren van clubs kan worden overgedragen. 

Supporter worden

Door deel te nemen aan het nachtleven ontwikkelen bewoners van Rotterdam een creatieve, tolerante en onderzoekende houding.

Aanmelden