Onderzoek: Weelde Rotterdam

Leestijd: 3 minuten

Kaja Piecyk

Thu Nov 12

In de zomer van 2020 heb ik een casusonderzoek uitgevoerd naar de waarde van Weelde Rotterdam voor, in het bijzonder, de bewoners van de omliggende wijken (Oud Mathenesse en Het Witte Dorp) en de stad Rotterdam in het geheel. Ook het creëren van draagvlak voor het terrein onder de bewoners is in dit onderzoek meegenomen.

De events die bij Weelde Rotterdam worden georganiseerd creëren meer waarde dan enkel het plezier dat de bezoekers eraan beleven. Het is van groot belang dat dit concreet naar stakeholders gecommuniceerd kan worden. Daarom is ervoor gekozen om het Value Framework van Elke den Oude (2011) op Weelde Rotterdam toe te passen. Hier zijn, na het verrichten van kwalitatief onderzoek, een aantal sterke waarde toevoegingen voor de maatschappij uitgekomen. Zo voegt het terrein op de vier verschillende niveaus – het economisch, psychologisch, ecologisch en sociologisch niveau – waarde toe aan de omliggende buurt en de stad Rotterdam (figuur 1).

Figuur 1: Value Framework (Den Oude, 2011), toegepast op Weelde Rotterdam

Wanneer gekeken wordt naar het economische aspect zijn er met de komst van het terrein meer banen vrijgekomen in de vorm van zowel het vaste personeel als het personeel van de samenwerkingspartners. Dit zijn zeer diverse banen, geschikt voor werknemers uit alle lagen van de bevolking. Op het psychologische vlak voegt Weelde Rotterdam waarde toe aan de maatschappij door de leefbaarheid van het gebied te vergroten. Het is een plek om sociale banden op te bouwen, iets wat voor de ontwikkeling van de bewoners van de stad erg waardevol is. Het vormen van een community zorgt voor het ontwikkelen van een sociaal vangnet. Ook verhoogt het terrein het gevoel van geluk van de bezoekers wanneer zij het terrein bezoeken. Vanuit het sociologisch perspectief voegt Weelde Rotterdam waarde toe door middel van de samenwerking met onder andere de Voedseltuin. Hiermee zet het bedrijf zich in voor het verzachten van sociaal-maatschappelijke problematieken en dragen zij bij aan het welzijn van de inwoners van Rotterdam. Op ecologisch vlak zet Weelde Rotterdam zich in voor verduurzaming door het kiezen van de juiste samenwerkingspartners, naast dat het bedrijf zelf duurzaam opereert. De samenwerkingspartners zetten zich actief in tegen onder andere voedselverspilling en inspireren de bezoekers hetzelfde te doen.

Door bovengenoemde waarde toevoegingen sluit Weelde Rotterdam goed aan op de omgevingsvisie van de Gemeente Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2018), die bestaat uit de volgende vijf perspectieven: Circulaire stad, Compacte stad, Gezonde stad, Inclusieve stad en Productieve stad. Waarbij ‘’Inclusieve stad: Rotterdam biedt ruimte voor ontmoeten en meedoen’’ (Gemeente Rotterdam, 2018), en ‘’Circulaire stad: Rotterdam biedt ruimte voor duurzame energie en recycling’’ (Gemeente Rotterdam, 2018), het meest naar voren komen. De geïnterviewde bewoners uit de wijken Oud Mathenesse en Het Witte Dorp reageerden zeer positief op Weelde Rotterdam nadat zij op de hoogte waren gesteld wat de organisatie allemaal doet. Hun reactie bestond veelal uit dankbaarheid dat een plek zoals deze er is, ook al bezochten zij de plek nog niet frequent. Dit toont aan dat er behoefte is vanuit de omgeving voor een terrein als dit. Weelde Rotterdam geeft enthousiaste bewoners ook de kans tot co-creatie, door de mogelijkheid te bieden om aanvragen te kunnen doen. Zo kunnen Weelde Rotterdam en de bewoners samen tot programma komen wat bijdraagt aan het geluk en welzijn van de bewoners van Rotterdam. 

Er zou meer succes behaald worden wanneer dit soort terreinen niet veelal meer ingezet worden op tijdelijke basis, als manier van placemaking met weinig zekerheid voor de ondernemer. Wanneer het nachtleven en de evenemententerreinen meer doorgang krijgen kunnen deze ingezet worden voor meer dan vermaak, hierbij kan als best practice ook gekeken worden naar het Duitse terrein Odonien (Koeln.de, z.d.) in Keulen (Nrw-tourism, 2018) of de Hall of Fame in Tilburg (Cultuurfabriek, 2020). Naast vermaak gaat het hier om een programmering met educatieve doeleinden; zoals workshops voor kinderen om bewegende robots te leren bouwen, de community; het daarbij komende sociale vangnet en het verhogen van de leefbaarheid van een gebied. De nacht en evenementen zijn plekken waar mensen hun passies leren kennen, waar zij een plek van acceptatie binnen de maatschappij vinden, waar creativiteit ongeremd doorgang krijgt en waar je jezelf leert kennen. De verborgen waarde van het nachtleven en de evenemententerreinen is meer dan vermaak. Het zou de stad van ‘’geen woorden maar daden’’, die de slogan Make It Happen ademt en die aanspoort op de Rotterdamse mentaliteit, sieren om de sprong te wagen en er meer mee te doen.

Dit is een samenvatting van de bachelorscriptie van Mieke Meulstee

Geschreven door Mieke Meulstee (oktober 2020)

Bronnen
Cultuurfabriek. (2020). Welkom bij de Hall of Fame. Geraadpleegd van https://hall-fame.nl/

Den Ouden, E. (2011). Innovation Design (2012de editie). New York, Verenigde Staten: Springer Publishing.

Gemeente Rotterdam. (2018). Verkenning Omgevingsvisie Rotterdam. Geraadpleegd van https://rotterdam.notubiz.nl/document/7429255/1/19bb438

Koeln.de. (z.d.). Odonien. Geraadpleegd van https://www.koeln.de/koeln/was_ist_los/veranstaltungsorte/odonien_16742.html

Nrw-tourism. (2018, 19 december). Odonien Cologne – sound of #urbanana. YourNRW. Geraadpleegd van https://www.nrw-tourism.com/odonien#odonien

Supporter worden

Door deel te nemen aan het nachtleven ontwikkelen bewoners van Rotterdam een creatieve, tolerante en onderzoekende houding.

Aanmelden